Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

  1. Počet volebných obvodov a okrskov v obci Šoltýska:                                             1
  2. Počet volených poslancov do obecného zastupiteľstva:                                        2
  3. Počet obyvateľov obce k 15.05.2019:                                                                      94

 

Dokument