Významné výročia šoltýskej farnosti

Na rok 2014 pripadnú v šoltýskej farnosti 3. okrúhle a významné jubilea.

Prvé z nich pripadá na september, keď uplynie  180 rokov od vysvätenia šoltýskeho rímsko katolíckeho kostola. Stalo sa tak dňa 27. júna 1834. O postavenie kostola sa zaslúžil v poradí tretí farár šoltýskej farnosti Ján Šajtovič. V čase jeho vysviacky však už bol farárom Michal Molnár. Za patrocínium kostola si občania zvolili Povýšenie sv. kríža.

 

Druhé okrúhle výročie pripadá na november. Dňa 30. novembra uplynie 190 rokov od narodenia šoltýskeho farára Andreja Rojku (1824). Andrej Rojko bol národovec a významný bojovník za práva slovenského pospolitého ľudu. Za svoje postoje mal problémy ako so svetskou, tak aj so svojou cirkevnou vrchnosťou. Za obdobie pôsobenia na Šoltýske bol dvakrát uväznený za svoje názory.

 

Do tretice.

Prvý kňaz

Ďalšie okrúhle výročie, 205 rokov uplynie 7. decembra od vzniku  šoltýskej  farnosti (7. decembra 1809). Prvým farárom na Šoltýske bol Gašpar Hlinický,  ktorý  sem  prišiel z rím. katolíckej farnosti v Tisovci.  Po dvojročnom  pôsobení odišiel do farnosti v Dolnej Strehovej (obrázok).

 

Vložil 20. marca 2014 Juraj Laššák