2. zasadnutie výboru UPS

V nedeľu 10. marca 2013 sa na Obecnom úrade v Šoltýske uskutočnilo spoločné zasadnutie nového Výboru a Dozornej rady Urbárneho pozemkového spoločenstva. Na programe jednania bol návrh na uzavretie zmluvy s novým Odborným lesným hospodárom spoločenstva (OLH). Doterajší OLH Ing. Bobro Ján požiadal o zrušenie zmluvy dohodou.

Tajomník výboru