Starosta

Mgr. Marián Habovčík

4.7.1967, Rimavská Sobota, slobodný

Vysoká vojenská pedagogická škola, Vojenská akadémia L.Mikuláš- personálny manažment 2. st.

– vojenský psychológ, náčelník Posádkového domu armády, vedúci doplňovania OS SR, člen komisie MO SR pre legislatívu

– vychovávateľ Centrum voľného času, Diagnostické centrum pre mládež, detské domovy, pestún

– 5.4.2012 starosta