Ustanovujúce zastupiteľstvo 2022

Pozvánka – 23.11.2022 Uznesenie – 28.11.2022