Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte

Poplatok sa uhrádza v pokladni OcÚ v Šoltýske Potrebné doklady: – občiansky preukaz – potvrdenie o uhradení poplatku z pokladne OcÚ Vybavuje: xxxxxxx Kontakt: xxxxxx Doba vybavenia: na počkanie Poplatky: 3,33,- EUR