Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte

Poplatok sa uhrádza v pokladni OcÚ v Šoltýske

Potrebné doklady:

– občiansky preukaz
– potvrdenie o uhradení poplatku z pokladne OcÚ

Vybavuje: xxxxxxx
Kontakt: xxxxxx
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 3,33,- EUR