Prihlásenie na trvalý pobyt

Potrebné doklady: – list vlastníctva na byt alebo prevod vlastníckych práv bytu – občiansky preukaz – rodný list – sobášny list – v prípade rozvodu rozhodnutie o rozvode Vybavuje: xxxx Kontakt: xxxxx Doba vybavenia: na počkanie Poplatky: bez poplatku