Samospráva

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku – Rekonštrukcia obecnej studne a úprava okolia

Publikované: 20.8.2020 Prílohy: Výzva na predloženie cenovej ponuky (str.1) Výzva na predloženie cenovej ponuky (str.2) Výzva na predloženie cenovej ponuky (str.3) Vyhlásenie Položkovitý rozpočet (str.1) Položkovitý rozpočet(str.2) Návrh Zmluva o dielo (str.1) Návrh Zmluva o dielo (str.2) Návrh Zmluva o dielo (str.3) Návrh Zmluva o dielo (str.4) Návrh Zmluva o dielo (str.5) Návrh Zmluva o …

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku – Rekonštrukcia obecnej studne a úprava okolia Čítajte viac »

VZN o psoch VZN o odpadoch – dodatok č 1 – júl 2017 Smernica o verejnom obstarávaní 2017 Šoltýska Vnútorný predpis – zásady na vybavovanie sťažností 2017 – aktualizácia VZN o psoch

Kontakty

Obec Šoltýska Starosta Obce – Marián Janiš Tel.č.: 0918922403 Tel.č.: 047/4295723 Email: starosta@soltyska.sk          

Nová obecná samospráva

Vo voľbách do obecných zastupiteľstiev dňa 15. novembra 2014 bola zvolená nová obecná samospráva v zložení.   Starosta Mgr. Marián Habovčík. Narodený: 4. júla 1967 v Rimavskej Sobote. Stav: Slobodný. Vzdelanie: Vysoká vojenská pedagogická škola, Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši v odbore personálny manažment 2. st. Zamestnanie: Vojenský psychológ, náčelník Posádkového domu armády, vedúci doplňovania OS SR, člen …

Nová obecná samospráva Čítajte viac »

Starosta

Mgr. Marián Habovčík 4.7.1967, Rimavská Sobota, slobodný Vysoká vojenská pedagogická škola, Vojenská akadémia L.Mikuláš- personálny manažment 2. st. – vojenský psychológ, náčelník Posádkového domu armády, vedúci doplňovania OS SR, člen komisie MO SR pre legislatívu – vychovávateľ Centrum voľného času, Diagnostické centrum pre mládež, detské domovy, pestún – 5.4.2012 starosta