Samospráva

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku – Rekonštrukcia obecnej studne a úprava okolia

Publikované: 20.8.2020 Prílohy: Výzva na predloženie cenovej ponuky (str.1) Výzva na predloženie cenovej ponuky (str.2) Výzva na predloženie cenovej ponuky (str.3) Vyhlásenie Položkovitý rozpočet (str.1) Položkovitý rozpočet(str.2) Návrh Zmluva o dielo (str.1) Návrh Zmluva o dielo (str.2) Návrh Zmluva o dielo (str.3) Návrh Zmluva o dielo (str.4) Návrh Zmluva o dielo (str.5) Návrh Zmluva o …

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku – Rekonštrukcia obecnej studne a úprava okolia Čítajte viac »

VZN o psoch VZN o odpadoch – dodatok č 1 – júl 2017 Smernica o verejnom obstarávaní 2017 Šoltýska Vnútorný predpis – zásady na vybavovanie sťažností 2017 – aktualizácia VZN o psoch