Úradná tabuľa

Volebné okrsky

OBEC ŠOLTÝSKA pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024         určuje 1 volebný okrsok             určuje 1 volebnú miestnosť – KULTÚRNY DOM , Šoltýska č.48, 985 07 Šoltýska