Farnosť Šoltýska

Interiér rímsko katolíckeho kostola v Šoltýske

Na obrázku je zobrazený interiér šoltýskeho rím. kat. kostola.

 

Farnosť Šoltýska vznikla v decembri 1809. Prvým duchovným bol Gašpar Hlinický, ktorý prišiel z farnosti v Tisovci.

Patrocínium kostola Povýšenie sv. Kríža, si občania zvolili pri posviacke novostavby kostola 27. júna 1834. Slávnostná sv. omša k patrocíniu kostola sa koná obvykle v septembrovú nedeľu pred sviatkom Povýšenia sv. kríža.

 

Fílie: Brezovská Salajka, Brložno, Diel, Dobrý Potok, Ďubákovo,   Ipeľ, Háj,  Hradiské Vrchy, Chladná Studňa, Línia, Lipovo, Ľubienka, Močiar, Mysliny,  Starý Vŕšok, Závada, Vlčovo.

Adresa farského úradu:   985 07 Šoltýska č. 24

Telef. kontakt:                      047/4370638

Správca farnosti:               František Miháľ

Sväté omše  vo farskom kostole:

Pondelok – piatok: 17:00 hod. (v lete o 18:00 hod).

Sobota: 08:00 hod.

Nedeľa: 10,30 hod.

Svätá omša vo filiálnej kaplnke v Ďubákove: v nedeľu o 9:00 hod.

Sväté omše sa vo filiálnej kaplnke v Dobrom Potoku nekonajú.