Pozvanka na OZ

P O Z V Á N K A

Obec Šoltýska pozýva všetkých občanov, rodákov, chatárov a návštevníkov našej obce na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 16.6.2013 o 15 hod. v budove Kultúrneho domu.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Schválenie dodatku k VZN č. 7/2012 o biologickom odpade
2. Schválenie členov požiarneho družstva a ich nácvikov v roku 2013
3. Schválenie správcu cintorína a správcu kultúrneho domu
4. Kontrola plnenia Uznesenia z 1.OZ
5. Informácia o žiadaných projektoch
6. Predloženie správy z preverovania PZ SR o pôžičke obci z r. 2007
7. Prepis pozemkov majiteľov nehnuteľností v obci po Albertovi Dubovi JUDr.Garajová/

Občania môžu doplniť navrhovaný program najneskôr do 10.6.2013 vhodením požiadavky do programu do urny návrhov a pripomienok na ObÚ, alebo písomne, poprípade na emailovú adresu starosta@soltyska.sk