Informácia pre členov UPS k bodu 7 programu VZ

      Majiteľka chaty č. 2417 v lokalite Línia požiadala výbor UPS o odkúpenie pozemku pod svojou chatou ako aj pozemok v jej bezprostrednom okolí. K doterajším parcelám 7395/16, 7395/18, 7395/19 a 7395/20 o rozlohe 264 m2 podľa predloženého geometrického plánu žiada o odkúpenie ďalšieho pozemku o rozlohe 520 m2, na novo vytvorených parcelných číslach 7395/4, 7395/31, 7395/32 a 7395/33. Výbor sa žiadosťou zaoberal na svojich zasadnutiach dňa 6. septembra 2015 a 22. mája 2016. Rozhodol, že súhlasí s odpredajom pozemku na doterajších parcelách 7395/16, 7395/18, 7395/19 a 7395/20 o rozlohe 264 m2. Nesúhlasí s odpredajom ďalších pozemkov na novo zameraných parcelách č. 7395/4, 7395/31, 7395/32 a 7395/33. Ako dôvod takéhoto stanoviska výbor skonštatoval, že odsúhlasením predaja pozemkov na novo zameraných parcelách by výbor urobil nežiaduci precedens, na ktorí by sa mohli odvolávať aj ďalší vlastníci chát v danej lokalite. Ich chaty stoja však na pozemkoch, cez ktoré vedú lesné cesty, a ktoré musí UPS použiť pri ťažbách súvisiacich s obhospodarovaním lesa v zmysle zákona o lesoch.

Tajomník UPS  Ing. Juraj Laššák