Letný tábor pre deti

Obecný úrad Šoltýska,    985 07 Šoltýska č. 48, e-mail: starosta@soltyska.sk, web: www.soltyska.sk,   telefón: 047/4295723, 0915569811

 

V Šoltýske, 07.08.2013

 

                            DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

 

Termín konania: 20.-22.8.2013

Miesto konania: Farský úrad Dolná Strehová, Charitatívny dom

Poplatok na dieťa: 30 eur / ubytovanie, strava, vstup na kupalisko, kresliace a iné potreby /

Info: OÚ Šoltýska

Strava: 6x denne, pitný režim, celodenný program

Priháška: OÚ Šoltýska

Odchod: 20.8. o 8 hod KD v Šoltýske

Predpokladaný príchod: 22.8.2013 o 19 hod.

Deti od 7 rokov, samostatnosť