Naši jubilanti v roku 2013

 

V roku 2013 sa dožívajú okrúhleho životného jubileá niekoľkí naši občania. Aj do ďalších rokov  im prajeme mnoho zdravia, lásky, Božieho požehnania a veľa úspechov v kruhu svojich najbližších.

Ocenenie, pamätný list a logo obce obdržia jubilanti pri oslavách mesiaca úcty k starším v októbri tohto roku.

 

„65“ rokov sa dožívajú:

Anna Briáková

Adam Jaco

 

„70“ rokov sa dožívajú:

Ján Briák

Elena Laššáková

Ondrej Sihelsý

 

„75“ rokov sa dožívajú:

Anna Boráková

Mária Sihelská

Mária Slovenčiaková

 

„80“ rokov sa dožívajú:

Helena Červenáková

Anna Franeková

Martin Lamrich

 

Najstarším občanom obce je Rozália Palečková, ktorá sa v apríli t. r. dožila 99 rokov.