Najstarší občan Šoltýsky

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naša najstaršia občianka pani Rozália Palečeková sa v zdraví dožila 2. 5. 2013 krásnych 99 rokov. Narodila sa v roku 1914, prežila ťažký vrchársky život. Vychovala 9 zdravých, pracujúcich a slušných ľudí, ktorí jej nesmierne pomáhajú v dnešnej ťažkej dobe. So vzornou starostlivosťou sa o našu najstaršiu občianku starajú jej milujúci synovia Július a Jaroslav. Patrí im za to poďakovanie, úcta a obdiv. Neustále však prichádzajú dcéry, ktoré budujú a skrášľujú dom a okolie. Takýchto ľudí treba hľadať! Prajeme im mnoho zdravia, Božieho požehnania a lásky!

Mgr. Marián Habovčík