Sviatok Povýšenie sv. Kríža

Plán kultúrnych a spoločenských akcií pri príležitosti

sviatku Povýšenia svätého kríža v obci Šoltýska

Sobota 14. september:

10:00 otvorenie a privítanie hostí, otvorenie stánkov

11:30 Slávnostná Svätá omša v miestnom kostole

15:00 Vstúpenie Folklórneho súboru VEPOR z Klenovca so slávnostným odovzdaním ocenení občanom obce – jubilantom

20:00 Spoločenská zábava v Kultúrnom dome

Nedeľa 15. septembra:

11:30 Slávnostná Svätá omša pri príležitosti Sedembolestnej Panny Márie

 

Mgr. Zbigniew Slawek                                            Mgr. Marián Habovčík

správca farnosti                                                            starosta