Návšteva seniorov

5. Marca navštívil starosta obce s niektorými občanmi našich seniorov v domove dôchodcov v Hriňovej. Zvítanie s našimi seniormi a to s pani Máriou Slovenčákovou s Máriou Laššakovou a Máriou Kántorovou bolo veľmi radostné, príjemné a vďačné. V peknom prostredí spoločenskéj miestnosti im starosta obce odovzdal darčeky a sladké pokušenie pri príležitosti MDŽ. Po potešujúcich slovách pána starostu a chutnom bublinkovom moku ako prípitku sa rozprúdila dlhá debata. Po posedení nás hostiteľky pozvali na prechádzku a predstavili nám interiéry domova dôchodcov ako aj svoje izbyčky. Pri lúčení padali aj slzyčky ľútosti aj radosti. Pri budúcej návšteve náš organista prisľúbil hudobný sprievod pri chválení pána B  oha v tunajšéj kaplnke. Našim seniorkám prajeme veľa zdravia.privítanieprípitokposedenie