Výsledky referenda

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa základe petície občanov z 27. augusta 2014, ktorej iniciátorom bola Aliancia za rodinu, prezident SR rozhodnutím č. 320/2014 Z. z. vyhlásil  na sobotu 7. februára 2015 konanie referenda. Vedúcou osobnosťou Aliancie bol Anton Chromík z Šenkvíc pri Bratislave. Prezident ešte pred rozhodnutím o konaní referenda požiadal o stanovisko k oprávnenosti referenda Ústavný súd SR. Ten vylúčil niektoré otázky a odsúhlasil len 3:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblastí sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Výsledky hlasovania občanov Šoltýsky a okolitých obcí ukazuje nasledujúca tabuľka:

 

Názov obce Počet voličov Zúčast. Účasť v % 1. otázka 2. otázka 3. otázka
Áno Nie 0 Áno Nie 0 Áno Nie 0
Šoltýska 109 33 30 90,9 9,1 0 72,7 21,1 0,6 69,6 24 0,6
Ďubákovo 80 26 32 100 0 0 88,4 11,5 0 96,3 3,84 0
Kokava 2362 299 12 91,6 7,7 0,7 90,3 8,4 1,3 88,3 9,4 2,3
Utekáč 861 133 15 95 3 0 93 5 1 87 9 3
Látky 443 206 46 98 0 1 97 0 1 96 1 2
Slovensko 4,421m 944,2 t 21,4 94,5 4,1 1,4 92,4 5,5 2,0 90,3 7,3 2,3