Nová obecná samospráva

Vo voľbách do obecných zastupiteľstiev dňa 15. novembra 2014 bola zvolená nová obecná samospráva v zložení.

 

Starosta

Mgr. Marián Habovčík.

Narodený: 4. júla 1967 v Rimavskej Sobote.

Stav: Slobodný.

Vzdelanie: Vysoká vojenská pedagogická škola, Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši v odbore personálny manažment 2. st.

Zamestnanie: Vojenský psychológ, náčelník Posádkového domu armády, vedúci doplňovania OS SR, člen komisie MO SR pre legislatívu, vychovávateľ  v Centre voľného času, Diagnostické centrum pre mládež, detské domovy, pestún. Od 5. apríla 2012 starosta obce. Dňa 15. novembra  2014 opäť zvolený do funkcie starostu.

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Pisoň František, Anna Bartošová, Ján Havran