Výsledky komunálnych volieb v obci Šoltýska

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 15. novembra 2014 v obci Šoltýska

Počet zapísaných voličov:                                                        111

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                               87

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                                87

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu:       80

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:  78

 

Voľby na starostu obce

Habovčík Marián                             42 hlasov             52,50 %                                Smer-SD

Brijáková Miriam                             38 hlasov             47,50 %                                Právo a spravodlivosť

Hedvigy Pavel                                  0                             0                             KDH

 

Voľby za poslancov do obecného zastupiteľstva

Pisoň František                                42 hlasov                                            KDH

Havranová Viera                             40 hlasov                                            Smer-SD

Škorňová Eva                                    40 hlasov                                            Smer-SD

 

volby025 volby026 volby027 volby028 volby029 volby030

Ďakujem všetkým voličom za účasť na voľbách a zároveň blahoželám svojej protikandidátke Miriam Brijakovej k výsledku volieb.