Pozvánka od starostu obce na obecnú zabíjačku

Vážení občania a priatelia obce Šoltýska

 

Dovoľte  mi, aby som Vás v mene svojom a v mene poslancov obecného zastupiteľstva srdečne, s úctou a vďakou pozval na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v piatok 27.12.2013 o 9 hod v priestoroch oddychovej zóny pri kultúrnom dome.

Účasť nie je podmienená vstupným, ale nepohrdneme Vašou štedrosťou!

Heligónka, „hriatô“, zabíjačkové pochutiny a „čapák“ s dobrou náladou budú k dispozícii!

S pozdravom

 Mgr. Marián Habovčík

          starosta