Spomienka na zimu 2012-2013

Zima 2012-13 na Šoltýske

Áno, ľudia, nesmejte sa, ani neplačte, pretože táto fotografia je len jedna zo zimy 2012-2013!

Nepredvídané náklady na vyhŕňanie snehu poriadne naštrbili rozpočet. Nevieme si predstaviť, keby nám štátnu cestu vyorával vlastník, Regionálna správa ciest Lučenec, čo by nám zobralo tretinu rozpočtu. Starostlivosť starostu obce v zimnom období bola výborná, čo občania ocenili.

V minulých rokoch vyhŕňanie snehu riešila starostka obce cestou Združeného poľnohospodárskeho družstva v Poltári, čo spôsobovalo pozdejšie vyhŕňanie a platby na faktúry, ktoré neboli vôbec vyplatené!!! Za 5 rokov vyhŕňania snehu musel súčasný starosta vyplatiť ďalšie pozdĺžnosti tento rok!

Je príliš ťažké splácať nesmierne dlhy obce zavinenej bývalou starostkou obce, bývalého vedenia a zároveň budovať a rekonštruovať obec, ako aj plniť si všetky povinnosti voči občanom a štátu.