V grantovom programe MAS bolo schválených 17 projektov

Informácie k schváleným projektom si môžu záujemcovia stiahnuť v pdf formáte v nižšie uvedenom súbore.

TS-12-2016 vysledky grantovy 14-06

V Šoltýske 16. júna 2016                                 Mgr. Marián Habovčík – starosta obce