Valné zhromaždenie Urbárneho pozemkového spoločenstva 2015

Výbor UPS Šoltýska oznamuje svojim členom, že  zvoláva na deň 20. júna 2015 o 12:00 hod. do Kultúrneho domu v Šoltýske valné zhromaždenie. Podrobnejšie údaje sú v časti Urbárne pozemkové spoločenstvo a Dokumenty na stiahnutie.