Výsledky komunálnych volieb

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 15. novembra 2014 v obciach z okolia Šoltýsky

 

Obec                                     Účasť v %            Meno zvoleného starostu          Politický subjekt         .

Ďubákovo                           74,35                     Škrabák Miroslav                            Právo a spravodlivosť

Hradište                              75,92                     Lašák Pavol                                        Nezávislý kandidát

Kokava nad Rim.              59,83                     Chromek Ján                                    Smer-SD

Krná                                      46,93                     Hricová Drahomíra                         Smer-SD

Látky                                    66,81                     Bahleda Ľubomír                             Smer-SD

Málinec                               60,42                     Čepko Igor                                         Smer-SD, SNS

Šoltýska                              78,37                     Habovčík Marián                             Smer-SD