Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Šoltýska pozýva všetkých občanov, rodákov, chatárov a návštevníkov našej obce na    3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.9.2013 o 15 hod. v budove Kultúrneho domu.

 

Navrhovaný program zasadnutia:

 

  1. Schválenie dodatku k VZN  o čase predaja potravín a pohostinstva
  2. Schválenie členov požiarneho družstva a ich nácvikov v roku 2013
  3. Informácia o žiadaných projektoch: terénna sociálna práca, výstavba obce
  4. Stav splácania dlhov obce a následné splácanie úveru z roku 2007
  5. Prepis pozemkov majiteľov nehnuteľností v obci po Albertovi Dubovi JUDr.Garajová
  6. Príprava „Stretnutia rodákov 2014“, vytvorenie komisie
  7. Rozvoj agroturistiky v regióne a obci – možnosti ubytovania v súkromí

 

DOPLNIŤ PROGRAM MOŽU OBČANIA OSOBNE NA OÚ do 11.9.2013.

 

Mgr. Marián Habovčík, starosta