Samospráva

VZN o psoch VZN o odpadoch – dodatok č 1 – júl 2017 Smernica o verejnom obstarávaní 2017 Šoltýska Vnútorný predpis – zásady na vybavovanie sťažností 2017 – aktualizácia VZN o psoch

Nová obecná samospráva

Vo voľbách do obecných zastupiteľstiev dňa 15. novembra 2014 bola zvolená nová obecná samospráva v zložení.   Starosta Mgr. Marián Habovčík. Narodený: 4. júla 1967 v Rimavskej Sobote. Stav: Slobodný. Vzdelanie: Vysoká vojenská pedagogická škola, Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši v odbore personálny manažment 2. st. Zamestnanie: Vojenský psychológ, náčelník Posádkového domu armády, vedúci doplňovania OS SR, člen …

Nová obecná samospráva Čítajte viac »

Starosta

Mgr. Marián Habovčík 4.7.1967, Rimavská Sobota, slobodný Vysoká vojenská pedagogická škola, Vojenská akadémia L.Mikuláš- personálny manažment 2. st. – vojenský psychológ, náčelník Posádkového domu armády, vedúci doplňovania OS SR, člen komisie MO SR pre legislatívu – vychovávateľ Centrum voľného času, Diagnostické centrum pre mládež, detské domovy, pestún – 5.4.2012 starosta