Úradná tabuľa

Prezidentské voľby – 2. kolo

Dňa 29. marca 2014 sa na celom Slovensku konalo 2. kolo prezidentských volieb. Na základe výsledkov z 1. kola voliči rozhodovali  medzi Róbertom Ficom a Andrejom Kiskom. Celková účasť na voľbách bola 2 200 906 hlasov čo bolo 50,5 % z celkového počtu oprávnených voličov. Zvíťazil  Andrej Kiska, ktory získal 1 307 065 hlasov čo predstavuje 59,38%.  Robert Fico získal 893 841 hlasov čo …

Prezidentské voľby – 2. kolo Čítajte viac »

Voľby do VUC

Ako volili na Šoltýske Vo voľbách predsedu a poslancov do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 9.  novembra 2013 bolo v zozname voličov zapísaných 117 oprávnených osôb. Volieb sa zúčastnilo 40 občanov. Pre voľby predsedu bolo odovzdaných 39 platných hlasovacích lístkov. Vo voľbe predsedu VUC vyberali voliči z 11 kandidátov. Najviac 26 hlasovacích lístkov (66,7%) odovzdali voliči pre Ing. …

Voľby do VUC Čítajte viac »

Poďakovanie starostu darcom

Vážení občania, rodáci, chatári! S radosťou a potešením Vám dávam „na známosť“ že napriek všetkým finančným ťažkostiam máme medzi sebou aj ľudí, kamarátov a priateľov, ktorí vzniknutú situáciu v obci chápu a obci nesmierne pomáhajú morálne aj finančne. Darované sumy sú uvedené od 5.4.2012, môjho nástupu na výkon funkcie starostu obce. Týmto sa im chcem z celého srdca poďakovať! Poukázané hotovosti: …

Poďakovanie starostu darcom Čítajte viac »

Najstarší občan Šoltýsky

Naša najstaršia občianka pani Rozália Palečeková sa v zdraví dožila 2. 5. 2013 krásnych 99 rokov. Narodila sa v roku 1914, prežila ťažký vrchársky život. Vychovala 9 zdravých, pracujúcich a slušných ľudí, ktorí jej nesmierne pomáhajú v dnešnej ťažkej dobe. So vzornou starostlivosťou sa o našu najstaršiu občianku starajú jej milujúci synovia Július a Jaroslav. …

Najstarší občan Šoltýsky Čítajte viac »

Naši jubilanti v roku 2013

  V roku 2013 sa dožívajú okrúhleho životného jubileá niekoľkí naši občania. Aj do ďalších rokov  im prajeme mnoho zdravia, lásky, Božieho požehnania a veľa úspechov v kruhu svojich najbližších. Ocenenie, pamätný list a logo obce obdržia jubilanti pri oslavách mesiaca úcty k starším v októbri tohto roku.   „65“ rokov sa dožívajú: Anna Briáková Adam Jaco   „70“ rokov sa …

Naši jubilanti v roku 2013 Čítajte viac »

Kompostovanie biologického odpadu

V ý z v a   Vážení obyvatelia obce Šoltýska, obraciam sa na Vás vo veci zabezpečovania kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /ďalej len „BRKO“/ v podmienkach domácnosti obyvateľov našej obce,  na domácom kompostovisku. Uvedená úloha pre obce vyplýva zo zákona č. 343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Z uvedenej novely …

Kompostovanie biologického odpadu Čítajte viac »

Hospodárenie obce

Obec dostalo bývalé vedenie do vážnych finančných problémov, ktoré sú v riešení ekonomickej kriminálnej polície od roku 2011. Nové vedenie obce začalo hospodárenie od zvolenia starostu 31.3.2012 a jeho ustanovením od 5.4.2012. Tieto informácie budú zverejnené po vyúčtovaní po druhom kvartály, t.j. v júli 2012! V súčasnosti sú vyplatené všetky pozdĺžnosti obce v štátnych inštitúciách …

Hospodárenie obce Čítajte viac »

Súčastnosť obce

Šoltýska – Súčasnosť obce Demografia Počet obyvateľov k 13.05.2012 spolu 133 Infraštruktúra Občianska a technická vybavenosť: Predajňa potravinárskeho tovaru Pošta Rímskokatolícka farnosť Knižnica Verejný vodovod Separácia odpadu Dom smútku Sociálne služby dôchodcom – donáška obedov Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika   Prebiehajúca rekonštrukcia Kultúrneho domu. Dňa 6. 6.2012 Vláda SR na …

Súčastnosť obce Čítajte viac »