Urbárna spoločnosť

Listy vlastníctva

Pre záujemcov, ktorí chcú vedieť či sú podielnikmi Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska (UPS) a aký majú podiel uvádzame na stiahnutie listy vlastníctva na ktorých sa nachádzajú parcely, ktoré sú v spoločnom vlastníctve členov UPS. LV 251 LV 2473 Listy vlastníctva si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk Do konca júla 2013 bude vypracovaný kompletný …

Listy vlastníctva Čítajte viac »

Oznam pre členov UPS Šoltýska

Dňa 30. júna 2013 sa uskutoční v kultúrnom dome v Šoltýske zhromaždenie členov urbárneho pozemkového spoločenstva.  Nahliadnuť na program zhromaždenia môžete kliknutím na (Pozvánka na VZ 2013) v článku s názvom Zhromaždenie UPS 2013 v menu: Urbárne  pozemkové spoločenstvo. Nájdete tam aj formulár, ktorým  môžete splnomocniť iného člena spoločenstva ak sa zhromaždenia nechcete osobne zúčastniť  (Formulár splnomocnenia). Výbor UPS Šoltýska