Najnovšie aktuality

Ďubákovo – Monografia obce

Všetkým priateľom a záujemcom o regionálnu históriu dávame na vedomie, že Občianske združenia JASENINA vydalo monografiu o susednej obci Ďubákovo. Podobnejšie informácie nájdete po kliknutí na nasledovný pdf súbor: Ďubákovo – Monografia- prezentácia.

Exkurzia obcí Košického kraja.

Exkurzia obcí Košického kraja. V dňoch 21.-22. 6.2016 sa starosta obce zúčastnil exkurzie v okolitých úspešných obciach pri Košiciach, ktoré organizovala MAS Malohont a Mikroregión Sinec- Kokavsko. Exkurzia bola veľmi prospešná a úspešná. Zoznámil sa s viacerými nápadmi a hneď po príchode sa to spustilo! Jasné, že v rámci finančných a pracovných možností…Neustále sa niečo skrášľuje a obnovuje ako aj prerába. Niektoré fotografie sme …

Exkurzia obcí Košického kraja. Čítajte viac »