Výsledky fotosúťaže

Celkové poradie súťažných fotografií

V 1. ročníku súťaže Najkrajšia fotografia MAS MALOHONT súťažilo 72 fotografií od 18 autorov. Dnes Vám predstavujeme ich celkové poradie. Autorom víťazných fotografií blahoželáme, ostatným ďakujeme za prejavený záujem a účasť v súťaži.

Fotografie súťažili v 6 kategóriách, pričom v každej z nich mohli zvíťaziť len tri fotografie. O poradí fotografií rozhodli body pridelené na základe poradia, ktoré vzniklo podľa počtu hlasov na Facebook stránke MAS v kombinácii s bodmi, ktoré fotografiám pridelila na základe ich poradia 3-členná komisia MAS.

Kategória 2. Naši ľudia:

1. miesto – Teta Zuzka I. (foto: Petra Rapčanová)

2. miesto – Teta Zuzka III. (foto: Petra Rapčanová)

3. miesto – Poľnohospodári zo Šoltýsky (foto: Katarína Acélová)

Kategória 5. Naše “naj”:

1. miesto – Náučný chodník nad Šoltýskou (foto: Katarína Acélová)

2. miesto – Rímskokatolícky kostol v Hnúšti v noci (foto: Peter Dovala)

3. miesto – Evanjelický kostol v Hnúšti (foto: Peter Dovala)

 

Po Májovej vatre 2013

Majova Vatra 2013Po Májovej vatre 2013

Trochu trápenia s novým výčapným zariadením obce, trochu naháňačiek, ale v poradí druhá vatra dopadla v prípravách aj v priebehu veľmi dobre.
Chlapi sa naozaj „pochlapili“, pomáhali, pripravovali, aj keď nemuseli…ale urobili!
Keď má človek okolo seba fajn ľudí, všetko sa ľahšie robí. Výčapné zariadenie a odmeny deťom daroval náš kamarát Vlado Vladár, sud piva náš chalupár Rasťo Anderle, drevo daroval náš občan Zdenko Briják, ktorý ju aj s bratom pripravil. Detské hry začali o 18 hod., o detičky sa postarali naše dievky Monika, Marcelka a ešte vtedy nápadník našej Mirky….Peťo z Námestova. Deti bojovali nie o stošesť, ale 100 krát viac…veď lízatká a žuvky boli riadnou a vážnou motiváciou, nemyslíte dospeláci?! Vlastne to bola celoslovenská akcia, keďže naše tetušky na takéto akcie nechodia, ale radi prídu chatári, rodáci, známi aj menej známi ľudia. O zábavu sa postaral náš kamarát Ferko z Blavy.
A čo nás čaká najbližšie? Stolnotenisový turnaj 29.6. 2013 od 9 hod., na ktorý sa do 20.6.2013 môže každý amatér a nadšenec prihlásiť! Bližšie info od 3.6.2013 na našej webstránke.

Plán kultúrno-spoločenských akcií v obci Šoltýska

 

Plán kultúrno-spoločenských akcií v obci Šoltýska v r. 2012:

Február: Fašiangové posedenie
Kapsársky ples
Marec: MDŽ – prijatie žien starostom obce a miestnym farárom
MDŽ – spoločenská zábava
Máj: Stavanie mája
Deň matiek – blahoželanie starostu obce a farára
Nohejbalový turnaj s májovou veselicou
Jún: Futbalový turnaj dôchodcov Šoltýska – Ďubákovo
Júl: Stolnotenisový turnaj
Obecná súťaž o najkrajšiu okrasnú záhradku
August: SNP – vatra pod Vysielačom
Október: Posvätenie kostola
Stretnutie rodákov obce
Mesiac úcty k starším
November: Tekvičkové slávnosti – Heloween
December: Silvestrovská kapustnica – rozlúčka občanov so starým rokom
Vianoce na Šoltýske – orgánový koncert

 

 

 

Kultúrnospoločenské akcie pre občanov.

Napriek splácaniu dlhov bývalého vedenia obce sa podarilo novému vedeniu obce usporiadať niekoľko úspešných podujatí:
– Deň matiek
– Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce
– Poskytli sme priestory pre Medzinárodné stretnutie ……..Slovtek
– Vatra pri príležitosti SNP
– Vystúpenie folklórneho súboru Vepor z Klenovca pri príležitosti Posvätenia chrámu v obci

Pripravované akcie:
– mesiac úcty k starším a blahoželanie jubilejným občanom Zväzom žien Rimava z Hnúšte: spev chorálov a vianočných piesní – podľa plánu dokončenia rekonštrukcie KD
– Vianočné koledy v chráme Božom v obci v podaní detského FS Vepor Klenovec
– Dedinská zabíjačka s ochutnávkou domácich špecialít a príprava silvestrovskej kapustnice
– Silvestrovské posedenie pri ľudovej hudbe FS Vepor Klenovec

Oslavy Dňa Matiek

Oslavy Dňa Matiek v obci prebehli 20.05.2012 o 15.00 hod. Oslavy otvorila poslankyňa, predsedkyňa sociálnej a zdravotnej komisie. V úvode sa predstavili deti zo Šoltýsky a Ďubákova s malým divadelným predstavením, ktoré pripravil tunajší pán farár Mgr. Gabriel Deusche o zjavení Panny Márie deťom vo Fatime, čo naplnilo poslanie Matiek. Následne vystúpil starosta obce s príhovorom, kde vyzdvihol záujem občanov o kultúrno-spoločenský život v obci, srdečne poblahoželal všetkým matkám a ženám a so srdca zaželal dvom oslávenkyniam pani Rozálii Slamčíkovej k jej 90 narodeninám a pani Márii Reichelovej k jej 70 narodeninám. Vyzdvihol umelecké hodnoty vystupujúcich detičiek Betky a Katky Blahútových z Ďubákova, Maťa Bamburu ako jediného umelca na “Ďubáku”, básničkára Mareka Veľocha a jeho sestričku Lucku. Predsedkyňa sociálnej komisie s pánom farárom odovzdala malé darčeky.  Prípitok, heligonkárske predstavenie Ľuba Laššáka s tanečným zakončením našich maminiek s pánom farárom vyvrcholilo ku krásnej oslave dňa matiek.

[nggallery id=1]