Pozvánka na Májovú vatru

Pozvánka

na

 

„ MÁJOVÚ  VATRU ”

 

Dňa:                        Piatok  9.5. 2014

Čas:                         19:00 hod.

Miesto:                  Futbalové ihrisko

Program:              

Vystúpenie heligonkárov folklórneho súboru

Zábavno-súťažné hry pre deti

Reprodukovaná hudba

Občerstvenie:       Vrchársky kotlíkový guľáš, čapované pivo

Sponzori:                 Miro, Zdeno, Ivo, Rasťo, Vlado

 

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Obecné zastúpiteľstvo

Súťaž v mariáši

                           P O Z V Á N K A

OBEC ŠOLTÝSKA VÁS SRDEČNE POZÝVA NA SÚŤAŽ

                  V MARIÁŠI

Ktorá  sa  uskutoční v

 KULTÚRNOM DOME V ŠOLTÝSKE

22. februára 2014 OD 09,00 HOD.

K dispozícii je bufet s občerstvením, po turnaji vystúpenie heligonkárov.

INFO  u p. Ondreja Sihelského na t.č. 0911620702 a webstránke.

Pozvánka od starostu obce na obecnú zabíjačku

Vážení občania a priatelia obce Šoltýska

 

Dovoľte  mi, aby som Vás v mene svojom a v mene poslancov obecného zastupiteľstva srdečne, s úctou a vďakou pozval na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v piatok 27.12.2013 o 9 hod v priestoroch oddychovej zóny pri kultúrnom dome.

Účasť nie je podmienená vstupným, ale nepohrdneme Vašou štedrosťou!

Heligónka, „hriatô“, zabíjačkové pochutiny a „čapák“ s dobrou náladou budú k dispozícii!

S pozdravom

 Mgr. Marián Habovčík

          starosta

Pozvánka na silvestrovské posedenie

 

                           P O Z V Á N K A

       OBEC ŠOLTÝSKA VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

 SILVESTROVSKÉ POSEDENIE

ktoré sa uskutoční v

 KULTÚRNOM DOME V ŠOLTÝSKE

                                    31. DECEMBRA 2013 OD 20 HOD.

VSTUPENKY SÚ V PREDPREDAJI NA OBECNOM ÚRADE A NA POŠTE

Vstupné :     5 eur

Tombola:    0,50 eur

 V CENE ZAHRNUTÉ: HUDBA, KAPUSTNICA, KÁVA, EFEKTY 

 INFO na telefónnych číslach : 047/4295723, 0915569811,

alebo na: starosta@soltyska.sk

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Šoltýska pozýva všetkých občanov, rodákov, chatárov a návštevníkov našej obce na    3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.9.2013 o 15 hod. v budove Kultúrneho domu.

 

Navrhovaný program zasadnutia:

 

  1. Schválenie dodatku k VZN  o čase predaja potravín a pohostinstva
  2. Schválenie členov požiarneho družstva a ich nácvikov v roku 2013
  3. Informácia o žiadaných projektoch: terénna sociálna práca, výstavba obce
  4. Stav splácania dlhov obce a následné splácanie úveru z roku 2007
  5. Prepis pozemkov majiteľov nehnuteľností v obci po Albertovi Dubovi JUDr.Garajová
  6. Príprava „Stretnutia rodákov 2014“, vytvorenie komisie
  7. Rozvoj agroturistiky v regióne a obci – možnosti ubytovania v súkromí

 

DOPLNIŤ PROGRAM MOŽU OBČANIA OSOBNE NA OÚ do 11.9.2013.

 

Mgr. Marián Habovčík, starosta

Sviatok Povýšenie sv. Kríža

Plán kultúrnych a spoločenských akcií pri príležitosti

sviatku Povýšenia svätého kríža v obci Šoltýska

Sobota 14. september:

10:00 otvorenie a privítanie hostí, otvorenie stánkov

11:30 Slávnostná Svätá omša v miestnom kostole

15:00 Vstúpenie Folklórneho súboru VEPOR z Klenovca so slávnostným odovzdaním ocenení občanom obce – jubilantom

20:00 Spoločenská zábava v Kultúrnom dome

Nedeľa 15. septembra:

11:30 Slávnostná Svätá omša pri príležitosti Sedembolestnej Panny Márie

 

Mgr. Zbigniew Slawek                                            Mgr. Marián Habovčík

správca farnosti                                                            starosta

Letný tábor pre deti

Obecný úrad Šoltýska,    985 07 Šoltýska č. 48, e-mail: starosta@soltyska.sk, web: www.soltyska.sk,   telefón: 047/4295723, 0915569811

 

V Šoltýske, 07.08.2013

 

                            DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

 

Termín konania: 20.-22.8.2013

Miesto konania: Farský úrad Dolná Strehová, Charitatívny dom

Poplatok na dieťa: 30 eur / ubytovanie, strava, vstup na kupalisko, kresliace a iné potreby /

Info: OÚ Šoltýska

Strava: 6x denne, pitný režim, celodenný program

Priháška: OÚ Šoltýska

Odchod: 20.8. o 8 hod KD v Šoltýske

Predpokladaný príchod: 22.8.2013 o 19 hod.

Deti od 7 rokov, samostatnosť

 

Ideme pozrieť rodákov?

Obecný úrad v Šiatorskej Bukovinke pozýva na oslavu 90. výročia príchodu osadníkov z Šoltýsky, Hriňovej a Detvy. Podrobnosti na obrázku.Obrázok 336

Stolnotenisový turnaj

Pozývame Vás na stolnotenisový turnaj dňa 29.6.2013 od 9:00 hod v kultúrnom dome v Šoltýske. Podrobnejšie údaje sú uvedené v kategórii Kultúra a šport.