Úradné procesy

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Šoltýska

Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Šoltýske v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov. Termín na odovzdanie prihlášok do výberového konania do 1.4.2015 Termín výberového konania 15.4.2015   Prihášku je potrebné zaslať na adresu : Obecný úrad 98507 Šoltýska č.48 *NA OBÁLKU NAPÍSAŤ – …

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Šoltýska Čítajte viac »

Úradné procesy

Odhlásenie prechodného pobytu Nakoľko k prechodnému pobytu sa prihlasuje občan len na dobu určitú a po jeho ukončení evidencia obyvateľstva tento pobyt automaticky zruší, občan sa z prechodného pobytu neodhlasuje. Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa Pri prihlásení na prechodný alebo trvalý pobyt, alebo pri zmene pobytu v rámci mesta sa oznámenie o mieste pobytu obyvateľa …

Úradné procesy Čítajte viac »