Najnovšie aktuality

Deň Mikroregiónu 2015

  DEŇ MIKROREGIÓNU 2015 Členovia Mikroregiónu SINEC – KOKAVSKO a občania z obcí mikroregiónu sa stretli piatok 5. júna 2015 na športovo – kultúrnom podujatí pod názvom „DEŇ MIKROREGIÓNU 2015“ . Tento rok sa podujatie konalo v obci Šoltýska. Od rána nám krásne svietilo slniečko a  účastníkom podujatia doprialo, aby sa dobre zohriali a zabavili …

Deň Mikroregiónu 2015 Čítajte viac »

Výzva

Výbor Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska vyhlasuje výzvu na prihlasovanie sa za kandidáta na funkciu člena Dozornej rady spoločenstva. Prihlášky posielajte do 19. júna na adresu: Urbárne pozemkové spoločenstvo Šoltýska, 985 07 Šoltýska č. 55, alebo e-mailom na adrese: juraj.lassak@slovanet.sk, alebo na t. č. 0907 034 025. Výbor UPS

Vatra 8.5.2015

Ako každý rok, aj tento sme pripravili vatru s našimi spoluobčanmi ku dňu víťazstva nad fašizmom. Akcia dopadla výborne, aj keď nám v noci popršalo. Všetkým ďakujeme za účasť a spoluprácu.

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Šoltýska

Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Šoltýske v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov. Termín na odovzdanie prihlášok do výberového konania do 1.4.2015 Termín výberového konania 15.4.2015   Prihášku je potrebné zaslať na adresu : Obecný úrad 98507 Šoltýska č.48 *NA OBÁLKU NAPÍSAŤ – …

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Šoltýska Čítajte viac »

Výsledky referenda

Na základe petície občanov z 27. augusta 2014, ktorej iniciátorom bola Aliancia za rodinu, prezident SR rozhodnutím č. 320/2014 Z. z. vyhlásil  na sobotu 7. februára 2015 konanie referenda. Vedúcou osobnosťou Aliancie bol Anton Chromík z Šenkvíc pri Bratislave. Prezident ešte pred rozhodnutím o konaní referenda požiadal o stanovisko k oprávnenosti referenda Ústavný súd SR. Ten vylúčil niektoré otázky a odsúhlasil …

Výsledky referenda Čítajte viac »

Pripravujeme detský tábor LETO 2015

Obecný úrad Šoltýska, IČO 00316440, Primabanka 6049941001/5600 985 07 Šoltýska č. 48, starosta@soltyska.sk, www.soltyska.sk, 047/4295723, 0915569811         V Šoltýske, 09.2.2015                                  DETSKÝ LETNÝ TÁBOR       Organizátor: Obecný úrad Šoltýska                      Vedúci tábora: Mgr. Monika Lukašáková                      Zdravotník:             Katarína Červenáková   Termín konania: 05.-10.7.2015   Miesto konania: …

Pripravujeme detský tábor LETO 2015 Čítajte viac »

Výsledky komunálnych volieb

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 15. novembra 2014 v obciach z okolia Šoltýsky   Obec                                     Účasť v %            Meno zvoleného starostu          Politický subjekt         . Ďubákovo                           74,35                     Škrabák Miroslav                            Právo a spravodlivosť Hradište                              75,92                     Lašák Pavol                                        Nezávislý kandidát Kokava nad Rim.              59,83                     Chromek Ján                                    Smer-SD Krná                                      46,93                     Hricová Drahomíra                         Smer-SD Látky                                    66,81                     Bahleda Ľubomír                             Smer-SD …

Výsledky komunálnych volieb Čítajte viac »